Sťažnosti a Vrátenie tovaru

Sťažnosti a vrátenie tovaru

Zákazník je povinný vrátiť zakúpený tovar bezodkladne, najneskôr do 14 (štrnástich) dní.

Ako funguje vrátenie/výmena tovaru?

1) Prosím, zabráňte poškodeniu a znečisteniu tovaru. Ak je to možné, vráťte nám tovar v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už pôvodný obal nemáte, zabezpečte primeranú ochranu pred poškodením pri preprave vhodným obalom.


2) Upozorňujeme, že vyššie uvedený bod 1 nie je podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Vzor stornovacieho formulára

Na:

Adresa skladu na vrátenie tovaru:

Magazyn Fotowoltaika (Sklad)
Ulica Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Poľsko

Ja/my* týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi* na nákup nasledujúceho tovaru:


Objednané dňa / Prijaté dňa* ____________
Priezvisko, meno:
Ulica:
Poštové smerovacie číslo, mesto:


_______________, __________

 

_____________________________
Podpis

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

O formulári

Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť. Upozorňujeme, že tento formulár nie je potrebný na účinné vyhlásenie o zrušení zmluvy.

 

Podrobné informácie o postupe vrátenia a refundácie

Ako funguje vrátenie/výmena?

1. Informujte nás e-mailom (e-mail obchodu) s podrobnosťami, prečo chcete výrobok/výrobky vrátiť/vymeniť, na vyplnenie e-mailu použite vyššie uvedený formulár.
2. Do 4 pracovných dní dostanete e-mail, v ktorom vám oznámime, či máte nárok na vrátenie/výmenu.

Až po prijatí potvrdzujúceho e-mailu pokračujte v nasledujúcich krokoch.

3. Zabráňte poškodeniu a znečisteniu výrobku (výrobkov), vráťte nám výrobok (výrobky) v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal.
4. Odošlite balík do skladu.

Adresa skladu na vrátenie tovaru:

Magazyn Fotowoltaika (Sklad)
Ulica Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Poľsko


5. Po prijatí a kontrole požiadaviek na obsah budete informovaní o výsledku. Ak je vyhovujúci, môžeme začať spracovávať žiadosť.
6. Vrátenie: Po spracovaní vráteného tovaru vám vrátime peniaze. Upozorňujeme, že vrátenie peňazí môže trvať až niekoľko pracovných dní.
7. Výmena: Po spracovaní výrobku (výrobkov), ktorý si želáte vymeniť, vám zašleme nový požadovaný výrobok (výrobky).

Vrátenie a výmena

Ako dlho bude trvať, kým dostanem vrátený výrobok?
- Trvá 8 až 10 pracovných dní, kým dostaneme výrobok (výrobky), ktorý chcete vrátiť/vymeniť.

Môžem vrátiť viacero výrobkov naraz?
- Áno, avšak všetky výrobky musia byť uvedené vo formulári na vrátenie s dátumom nákupu a ešte v lehote (dní), aby bolo vrátenie prijaté.

Vrátenie peňazí

Je možné vrátiť peniaze?
- Áno, ak nie je prekročená lehota 14 dní na vrátenie peňazí.

V akých prípadoch sa vrátenie peňazí neakceptuje?

1. V zapečatenom balení chýba tovar.
2. Tovar je poškodený a opotrebovaný.

hore
×

VAT ID not verified in VIES!

Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť úplnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl